Maj 2012 ? pocz?tek z?ego czasu dla kredytobiorc�w?

Gdy w pierwszych miesi?cach wiosny powia?o optymizmem na rynku nieruchomo?ci i kredyt�w hipotecznych, w maju wr?cz przeciwnie ? czarnowidztwo wr�ci?o ze zdwojon? si??. I to nie za spraw? nowych ustaw i dyrektyw, ale coraz wy?szych kurs�w walutowych i Rady Polityki Pieni??nej, kt�ra podnios?a stopy procentowe o 0,25%, co ma prze?o?enie na stop? referencyjn? czyli WIBOR [...]

Source: http://hipotecznekredyty.net.pl/2012/05/maj-2012-poczatek-zlego-czasu-dla-kredytobiorcow

kredyt na budowe domu kredyty hipoteczne