Najwy?sz? wie?? telekomunikacyjn? ?wiata otwarto w Tokio

Ze wzgl?du na ogromne zainteresowanie do wn?trza wie?y wpuszczane s? tylko te osoby, kt�re wcze?niej potwierdzi?y swoj? obecno??.

Source: http://money.pl.feedsportal.com/c/33900/f/612863/s/1f9e6dd8/l/0Lmanager0Bmoney0Bpl0Cstyl0Cartykul0Cnajwyzsza0Pwieze0Ptelekomunikacyjna0Pswiata0Potwarto0Pw0Ptokio0H1170H0A0H10A90A1650Bhtml0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Frss/story01.htm

kredyty hipoteczne kredyty mieszkaniowe